Testování

Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. To je velice důležité heslo, protože jak už bylo několikrát řečeno, rouška není respirátor

Ochrana okolí

není důležité z jakého materiálu máte vyrobenou roušku, abyste chránili své okolí. Kapénky, které při kašli, mluvení, nebo kýchání vznikají, jsou natolik velké, že stačí jakýkoliv materiál, který není průhledný. Vir SARS -CoV -2 je totiž v kapénkách, které jsou velikostně v řádech desetin milimetrů.

Jediné co by měl materiál splňovat je určitá měkkost. Tvrdé materiály mohou kapénky při nárazu roztříštit a vytvořit aerosoly, které by mohli mezerami unikat.

Ochrana sebe

Pokud chcete ochránit sebe, měly byste používat respirátory, ale pokud všichni budeme nosit roušky, tak to není potřeba, protože vir se ve vzduchu nebude vyskytovat. I tak se můžete doslechnout, že např. chirurgické roušky mají až 70% filtrační účinnost. Ano, to mají ale pouze materiály, ze kterých jsou vyrobené. Nechali jsme si udělat i testy 4-vrstvých kapesníků a jejich účinnost je 20% a 30% ve dvou vrstvách, kdežto u látkových se pohybujeme s účinností do 15%. Nicméně je velice důležité říci, že rouška jako taková má celkovou účinnost při nošení pouze 33%. viz studie https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/153567601001500204 

Z toho se dá spočítat celková účinnost roušek z různých materiálů:

  • 33%  - chirurgická rouška
  • 16,5%  - rouška ze 4-vrstvého kapesníku
  • 8,4% - látková rouška